Anlita mäklare för kontraktsskrivning, så här skriver du kontrakt!

Grattis! Köpare och säljare har funnit varandra och ska skriva kontrakt. Förhoppningsvis har ni valt att anlita mäklare för kontraktsskrivning. Kanske har det föregåtts av en lång process med förberedelser, visningar och budgivning. Förhoppningsvis har köparna ordnat med lånelöfte hos sin bank och att de känner sig trygga med sin finansiering av köpet. För köparen är det viktigt att de är ordentligt pålästa och insatta i vad de köper. Att de har läst årsredovisning och objektbeskrivning noga. Kanske finns även en energideklaration och besiktningsprotokoll att ta del av.

Allt du behöver veta om att skriva kontrakt!

I de flesta fall träffas köpare och säljare för kontraktskrivning tillsammans med mäklaren på mäklarens kontor eller i bostaden som ska säljas. Här går man igenom kontraktet, överlåtelseavtalet, i detalj. Mäklaren svarar på frågor från köparen och säljaren. I bästa fall har parterna hunnit få läsa igenom kontraktet i lugn och ro innan mötet. Ibland går det dock fort och det finns inte tid för så mycket eftertanke. Om det är lång resväg eller man är förhindrad att delta personligen kan man skriva fullmakt till någon annan att vara med på kontraktskrivningen. Bäst är det förstås om man själv kan delta i mötet. Det brukar vara många frågor som kommer upp. Exempelvis undrar många om hur det går till med handpenning, lösen av lån, besiktning och uppskov.

Så går en kontraktskrivning till för dig som säljer bostad.

Vid försäljning av en bostadsrätt får köpare och säljare skriva under ett överlåtelseavtal. Det man som köpare betalar för är rätten att bo i en viss lägenhet i bostadsrättsföreningen. Det är rättigheten som överlåts på köparen, inte den fysiska bostaden. Utöver detta är det vanligt med bilagor som depositionsavtal, objektbeskrivning och frågelista. Andra dokument kan vara medlemsansökan till bostadsrättsföreningen och att man godkänner mäklarens GDPR-hantering. Fastighetsmäklaren ska kontrollera id-handlingar. Vid försäljning av en fastighet är dokumenten liknande. Här är det ett köpekontrakt följt av bilagor som ovan.

Hjälp med kontraktskrivning och vad händer efter kontraktskrivningen.

Efter kontraktskrivningen ska köparen se till att betala in handpenningen till fastighetsmäklarens depositionskonto i tid. Ibland kallas depositionskonto även för klientmedelskonto. Beloppet som ska betalas in är vanligtvis 10% av köpeskillingen. Normalt är att man som köpare får fem bankdagar på sig att betala, dvs ca en vecka från dagen för kontraktskrivning. Handpenningen kan även betalas direkt till säljaren, men oftast finns det ett eller flera villkor i kontraktet. Villkoren gör att handpenningen inte betalas ut av mäklaren till säljaren förrän dessa är klara. Vanliga villkor är t ex att köparen har blivit godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen vid försäljning av bostadsrätt. Vid försäljning av fastighet kan ett villkor vara att köparen vill göra en besiktning.

Hur fungerar kontraktskrivning – tillträdesdagen!

I kontraktet mellan köpare och säljare ska det finnas med ett datum för tillträdesdag. Det här är dagen då köparen gör sin slutbetalning och får nycklarna till bostaden i sin hand. I de fall säljaren har lån som belastar bostaden, dvs att bostaden utgör en säkerhet för lånen, ska dessa lösas. Alternativt kan lånen eventuellt tas över av köparen. Det kan vara ett intressant alternativ för köparen om lånen är bundna till en lägre ränta än vad köparen kan få på tillträdesdagen.

En annan situation där lånen inte löses är om säljaren kan göra ett säkerhetsbyte för sitt lån, dvs att säljarens nya bostad kan utgöra säkerhet för lånet. I samband med slutbetalningen frigörs vid en fastighetsaffär pantbrev och vid en bostadsrätt tas noteringen om lån bort i lägenhetsregistret. Vanligt är att vissa kostnader regleras mellan parterna på tillträdesdagen. Det kan vara kostnader som:

  1. reglering av årsavgiften, månadsavgiften, i en bostadsrättsförening
  2. reglering av årsavgiften i en samfällighet
  3. reglering av elkostnaden
  4. reglering av fastighetsskatten

Den som står som ägare till en fastighet den första januari är den som får betala fastighetsavgift för hela året. Avgiften regleras därför mellan parterna på tillträdesdagen, dvs köparen ersätter säljaren för resterande del av innevarande år.

Sälja bostad själv utan mäklare, kanske sälja på Blocket.

Idag finns möjlighet att sälja sin bostad privat utan mäklare. De som väljer att sälja själva upptäcker ofta att de behöver hjälp med kontrakt och att få koll på hela försäljningsprocessen. Det är många moment att hålla ordning på och mycket som kan bli fel. Idag handlar bostadsaffärer ofta om stora belopp och många banker kräver att en fastighetsmäklare håller i affären. I dessa lägen är vi på Kontraktskrivning.se rätt partner för dig! Välkommen!

Hjälp av mäklare med kontraktsskrivning!

Hos oss på Kontraktsskrivning.se får du som säljer själv hjälp med att skriva kontrakt. Vi kan oftast hålla oss inom 10 000 kr inklusive moms för att hjälpa dig att skriva kontrakt i Stockholm. Funderar du på att sälja privat utan mäklare är det ändå en god idé att ta hjälp av mäklare för att skriva kontrakt mellan köpare och säljare.

Till startsidan