Sälja bostadsrätt själv – Vad ska stå i ett kontrakt vid köp av bostadsrätt eller fastighet?

Kontraktskrivning.se använder vi standardiserade kontrakt utformade och granskade av jurister på Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet, FMF. Kontrakten anpassas sedan för just din bostadsaffär. Vissa delar måste enligt lag vara med i ett köpekontrakt. Det gäller priset samt en förklaring att säljaren överlåter bostadsrätten eller fastigheten till köparen, en överlåtelseförklaring. Vid försäljning av bostadsrätt anges lägenhetens lägenhetsnummer, både bostadsrättsföreningens nummer och Lantmäteriets nummer. Dessutom ska adress samt bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer vara med. Vid villa anges fastighetsbeteckningen. Har du valt att sälja själv men anlitar oss på Kontraktskrivning.se tar vi hand om allt och du slipper tänka på om något blir fel. Mitt på Södermalm i Högalid finner du oss om du vill ses över en kopp kaffe och prata om din bostadsaffär.

Kontraktet ska skrivas under av både köpare och säljare

Kontraktet ska skrivas under av säljare och köpare, personligen eller via fullmakt. I de fall bostaden är en gemensam bostad ska även maka/make/sambo lämna sitt samtycke till försäljningen. Detta för att de ska vara införstådda med att ”deras” bostad säljs. Oavsett om du valt att sälja bostadsrätt eller villa själv vill du inte medverka till att någon ställs på bar backe utan framförhållning. Utöver lagstadgade krav på kontraktets innehåll anpassar vi på Kontraktskrivning.se köpekontraktet gällande en mängd överenskommelser parterna emellan.

Exempel på överenskommelser är:

  • datum för tillträde
  • dagen då slutbetalning ska ske och nycklar överlämnas till köparen
  • hur betalning av handpenning och slutlikvid ska göras
  • hur kostnader som t ex månadsavgifter ska fördelas
  • vad som händer vid avtalsbrott
  • villkor som besiktning och lån
  • att det finns pantbrev
  • vem som ansvarar för skicket fram till tillträdesdagen

Det kan förstås finnas mycket mer som ska regleras i ett avtal. Som komplement kan det vara lämpligt med en frågelista som säljaren svarat på och som köparen skriver under att de mottagit. Vill du som valt att sälja villa själv eller en bostadsrätt själv att vi har en frågelista med som bilaga till köpekontraktet eller överlåtelseavtalet ordnar vi på Kontraktskrivning.se det. Det ingår i vårt fasta pris, fast arvode, eller fast provision som det även kan kallas.

Till startsidan