Krav på kontraktets innehåll, oavsett sälja själv eller med mäklare

Ett kontrakt som är juridiskt bindande kräver ett visst innehåll. Kontraktet måste vara skriftligt. Ett muntligt avtal räcker inte vid bostadsaffärer. Kontraktet ska innehålla fakta som fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer om objektet är en bostadsrätt. Kontraktet ska innehålla köpeskillingen för objektet och slutligen ska kontraktet undertecknas av båda parterna, köpare och säljare. Om säljaren är gift eller sambo måste även säljarens partner skriva på. Detta gäller alltså trots att de inte är ägare till bostadsrätten eller fastigheten!

Mer om kontraktets innehåll när du valt sälja bostaden själv

Det finns mer än dessa minimikrav som bör vara med i avtalet. Det kan vara klausuler som anger hur betalning ska ske, såsom handpenning och slutbetalning. Villkor för köpet så som lånelöfte, medlemskap i bostadsrättsföreningen eller att köparen ges möjlighet att göra en besiktning med besiktningsman. En mäklare via Kontraktskrivning.se har vana att anpassa dessa villkor för den specifika situationen. Mäklaren kan även förklara innebörden och konsekvenser för parterna. Det är viktigt att parterna har förstått vad alla detaljer i kontraktet innebär för vardera parten.

Till startsidan