Handpenning  – oavsett om du valt att sälja själv eller med fastighetsmäklare

För att säljaren ska känna att affären är i hamn och att köparen har för avsikt att fullfölja kontraktet är det vanligt att köparen betalar handpenning. Handpenning är enligt praxis 10% av köpeskillingen. Fördel med mäklare – när säljaren har valt att anlita en fastighetsmäklare betalas handpenningen till mäklarens klientmedelskonto, depositionskonto. Obs! Det här innebär att det är en fördel att anlita Kontraktskrivning.se! Kontraktskrivning.se har ett depositionskonto som används när du väljer att anlita oss för kontraktsskrivning och tillträde.

Tre bra anledningar till att använda sig av handpenning och ett depositionskonto:

  1. Det är en trygghet för alla parter att inte pengarna betalas ut till säljaren förrän eventuella villkor i kontraktet är uppfyllda.
  2. Om handpenningen lämnas direkt till säljaren kan det uppstå problem vid krav på återbetalning. Det kan t ex ske om det vid en besiktning framgår att köparen har rätt att hoppa av, häva, köpet.
  3. Handpenningen ger också mäklaren och säljaren möjlighet att enkelt reglera ett eventuellt skadestånd om de är berättigade till ett sådant.

När betalas mäklarens arvode?

Oftast sker en reglering av mäklarens arvode eller provision innan utbetalningen av handpenningen sker till säljarens konto. Det kan därför uppfattas som att det är köparen som betalar. Säljaren är den som betalar arvodet, men det är inga pengar som ska betalas direkt till fastighetsmäklaren från säljarens bankkonto. Om du har valt att sälja själv sparar du kostnaden för att anlita mäklare. Undersökningar visar dock att du får mer betalt genom att anlita mäklare än om du valt att sälja bostaden själv.

Till startsidan