Överlåtelseavtal och köpekontrakt – skriva kontrakt själv och sälja fastighet eller bostadsrätt privat

Vid försäljning av en bostadsrätt är det rättigheten att bo i en viss bostad som byter ägare. Köpet för denna överlåtelse regleras därmed i ett överlåtelseavtal. I det fall som en bostadsrättsförening är ny och säljer rättigheten för första gången är avtalet ett upplåtelseavtal. Upplåtelseavtal upprättas även då en hyresrätt i en bostadsrättsförening ombildas och säljs för första gången. I framtiden, när köparen säljer bostadsrätten vidare, skrivs ett överlåtelseavtal.

När det sker en försäljning av en fastighet, så som villa, fritidshus eller tomt upprättas ett köpekontrakt. När villkoren för köpet är uppfyllda skrivs ett köpebrev. Köpebrevet skrivs på tillträdesdagen och kan betraktas som ett kvitto på att villkor är klara och hela köpeskillingen är betald. Köpebrevet ska bevittnas och skickas in till Lantmäteriet för att köparen ska registreras och få lagfart till fastigheten. Precis som i köpekontraktet ska köpebrevet innehålla:

  • en överlåtelseförklaring
  • objektet ska anges med fastighetsbeteckning

Även köpeskillingen ska anges samt att den är erlagd till fullo vid köpebrevets undertecknande.

Vad är ett köpebevis?

Vid försäljning av bostadsrätt upprättas inget köpebrev, men en fastighetsmäklare kan istället upprätta ett köpebevis, detta är dock inget krav. Parterna har vid en bostadsrättsaffär undertecknat en likvidavräkning där det anges att bostadsrätten är till fullo betald.  Anlita en mäklare via Kontraktskrivning.se för att få ett juridiskt bindande avtal.

Till startsidan