Köpekontrakt måste vara ett skriftligt avtal även när man väljer att sälja utan mäklare

Vid överlåtelser av fastigheter är det ett krav att avtalet är skriftligt, muntliga avtal räcker inte. För att kontraktet ska vara bindande måste det vara undertecknat av både köpare och säljare.

Köpekontraktets innehåll när man säljer själv eller med fastighetsmäklare

Innehållet i ett köpekontrakt är likvärdigt oavsett om du som säljare säljer fastigheten själv eller anlitar en mäklare. Vissa delar i kontraktet är obligatoriska för att avtalet ska vara bindande. Dessa uppgifter är att både köpare och säljare ska anges med namn och personnummer. Det ska finnas med en överlåtelseförklaring där säljaren uttrycker sin vilja att sälja fastigheten till köparen. Fastigheten anges med fastighetsbeteckning och adress, eller lägenhetsnummer vid försäljning av bostadsrätt.

Även köpesumman ska anges i kontraktet och det ska undertecknas av båda parter. När du väljer att anlita oss på Kontraktskrivning.se så hjälper vi dig med allt som ska vara med i ett kontrakt. Vi finns centralt på Södermalm och vi kan ses på vårt trevliga kontor om du vill, alternativt kan vi göra ett hembesök om det är enklare för dig.

Till startsidan